12/8 2016 Závěrečná exkurze z Vodárenství a stokování 2016 – Krušné hory

Závěrečná exkurze z předmětu Vodárenství a stokování byla opět sestavena a zajištěna paní inženýrkou Synáčkovou. Účastníky exkurze byli studenti krajinného inženýrství, pedagogický dozor tvořily členky naší katedry. Tentokrát byl program exkurze nabitý více než jindy, studenti navštívili tři úpravny vody, dvě čistírny odpadních vod, přehradu, zázemí bazénu a malou vodní elektrárnu – to vše v Podkrušnohoří. V Praze v rámci exkurze studenti navštívili podzemní kolektorový systém a muzeum vodárenství.

Číst celý příspěvek »

6/11 2015 Závěrečná exkurze z Vodárenství a stokování – Jizerky 2015

Závěrečná exkurze z předmětu Vodárenství a stokování byla jako každoročně výborně sestavena a zajištěna paní Synáčkovou. Účastníky exkurze byli studenti krajinného inženýrství, doprovodný pedagogický dozor tvořily další členky naší katedry. Fotky jsou z vodárny Mělnická Vrutice, čistírny odpadních vod v Liberci, botanické zahrady v Liberci, úpravny vody v Bedřichově a revitalizovaného mokřadu v Jablonném v Podještědí. Součástí závěrečné exkurze je každým rokem také zajímavý exkurzní den v Praze, kde letos proběhly návštěvy zázemí bazénu na Barrandově a kolektorů v Ďáblicích.

Číst celý příspěvek »

1/1 2015 PF 2015 od Václava Hradílka

Pfko nemám a tak Vám posílám odkaz na tematicky zaměřená videa…

Vánoční stromky se používají
Proti povodním

p.s. Dnes se tedy po půlnoci sejdeme na břehu řeky s aku-vrtačkama a vánočníma stromkama…

14/8 2014 O vodě v časopisu Vesmír

Červencové číslo časopisu vesmír se zaměřilo na vodu. Na tomto odkazu ( O vodě – časopis Vesmír ) je rozcestník k zajímavým článkům.

Číst celý příspěvek »

14/5 2014 Dokumentární film o odvodňování krajiny

Autor vo filme poukazuje na jednu z hlavných príčin povodní, vysychania potokov, riek, znižovania hladiny spodných vôd, čo má za následok globálne otepľovanie so všetkými jeho sprievodnými javmi a dôsledkami. Zároveň ponúka trvalo udržateľné opatrenie, ktoré už bolo vyskúšané a účinnosť ktorého bola vedecky overená.
Povodne a suchá, 2 problémy s 1 riešením – dokumentárny film

18/2 2014 Hydrologie malého povodí 2014

Konference Hydrologie malého povodí se bude konat v Praze ve dnech 22.–24. 4. 2014. Více zde: odkaz

24/1 2014 XIV. hydrogeologický kongres

Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů a Technická univerzita v Liberci pořádají tradiční vrcholnou akci odborné veřejnosti z oborů aplikované geologie (XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres). Kongres se uskuteční po 5 letech od podobného setkání (Ostrava 2009) ve dnech 2.–5. září 2014 v prostorách Technické univerzity v Liberci. Vítáni jsou i zástupci partnerských a blízkých oborů – užité geofyziky, geochemie, ložiskové geologie, sanační geologie, hydrologie, geotechniky aj.
Další informace v přiloženém prvním cirkuláři a na webové stránce kongres2014.tul.cz. Termín zaslání abstraktů je 15. 2. 2014.