HYDROMODE

HYDROMODE 2015 je mezioborová konference s cílem posílit spolupráci mezi výzkumnými pracovníky, inženýry a studenty, kteří se pohybují v oborech spojených s hydrologií a environmentálními vědami s důrazem na modelování.

Organizátorem konference je Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování (Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze).

Příspěvky na konferenci jsou vítány zejména z následujících oblastí

  • Hydrologické a hydraulické procesy: popis, fyzikální a matematické modelování.
  • Monitoring hydrologických a meteorologických jevů, analýza dat.
  • Hydroinformatika a vodní hospodářství.
  • Statistické modelování a GIS.
  • Open-source projekty a vývoj software pro environmentální modelování.

Důležité termíny

  • 31. července 2015: Zaslání abstraktů (cca 500 slov) emailem na adresu hydromode@fzp.czu.cz
  • srpen 2015: Potvrzení přijetí abstraktu.
  • srpen 2015: Registrace.
  • 14. – 15. září 2015: Konání konference.

Výstupy

Výstupem konference bude sborník s abstrakty.

Poplatky

Konference HYDROMODE 2015 je volně přístupná. V rámci registrace bude možné zamluvit ubytování na zámku, které stojí 210 Kč na osobu a noc. Ubytování se platí na místě.

Místo konání

Konference se bude konat na zámku v Kostelci nad Černými Lesy (GPS: N 49° 59′ 45.12″, E 14° 51′ 45.16″).

Uplynulé ročníky